Ambulancie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

 

Kardiologická klinika

 

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 

Interná klinika

 

Neurologická klinika

 

Urologické oddelenie

 

Ostatné ambulancie FN

Klinika detí a dorastu

Neonatologické oddelenie 

Klinika otorinolaryngológie

 

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

 

Chirurgická klinika

 

Neurochirurgická klinika

 

Očná klinika

 

Psychiatrická klinika

 

Oddelenie cievnej chirurgie

 

Onkologická klinika

 

Infekčná klinika 

jazyk »