Ambulancie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

Ambulancia gynekologickej onkológie


Ambulancia gynekologickej endokrinológie, sterility, infertility


Ambulancia detskej a adolescentnej gynekológie


Ambulancia pre rizikovú graviditu


Ambulancia gynekologického ultrazvuku


Všeobecná gynekologická ambulancia


 

Kardiologická klinika

Ambulancia preventívnej kardiológie


Ambulancia arytmológie a kardiostimulácie


Endokrinologická ambulancia


Interná predoperačná ambulancia


Angiologická ambulancia


 

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

FBLR ambulancia pre dospelých


FBLR ambulancia pre deti a dospelých


 

Interná klinika

Interná príjmová ambulancia


Angiologická ambulancia


Diabetologická ambulancia


Gastroenterologická ambulancia


Geriatrická ambulamcia


Hypertenziologická ambulancia


Ambulancia pneumológie a ftizeológie


Nefrologická ambulancia


Reumatologická ambulancia


Hepatologická ambulancia


Farmakologická ambulancia


Imunoalergologická ambulancia 


 

Neurologická klinika

Príjmová a konzultačná ambulancia


Vertebrologická ambulancia


Ambulancia pre cievne ochorenia mozgu


Ambulancia neurofyziologická


Ambulancia pre bolesti hlavy


Ambulancia pre záchvatové ochorenia


EEG laboratórium


Ambulancia pre nervosvalové ochorenia


EMG laboratórium


Denný infúzny stacionár


Neuropsychologická ambulancia


Ambulancia klinickej logopédie


Rehabilitačná ambulancia


Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia


Ambulancia pre parkinsonizmus a iné extrapyramídové poruchy hybnosti


Centrum pre sklerózu multiplex


Neurosonologická ambulancia (ultrazvuk mozgových ciev)


 

Urologické oddelenie

Urologická ambulancia I


Urologická ambulancia II


Uroonkologická ambulancia


Detská urologická ambulancia


Sonografia a endoskopia


Urodynamická poradňa


 

Ostatné ambulancie FN

Ambulancia klinickej farmakológie


Ambulancia plastickej chirurgie


Hematologická ambulancia


Kožná ambulancia


Stomatochirurgická ambulancia


Klinika detí a dorastu

Detská príjmová a konziliárna ambulancia


Detská reumatologická ambulancia


Detská kardiologická ambulancia


Ambulancia pediatrickej endokrinológie, diabetológie a výživy


Ambulancia detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy


Ambulancia lekárskej genetiky


 

Neonatologické oddelenie 

Ambulancia detí s perinatálnym rizikom


 

Klinika otorinolaryngológie

Všeobecná ambulancia ORL


Audiometrická a otologicko otoneurologická + všeobecná ambulancia


 

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Ambulancia úrazovej chirurgie


Ortopedická ambulancia


Sonografická ambulancia bedrových kĺbov u detí


 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Anestéziologická ambulancia


Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)


 

Chirurgická klinika

Všeobecná príjmová a pohotovostná ambulancia


Ambulancia pre ochorenia hrubého čreva a konečníka


Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy


Ambulancia pre chirurgické ochorenia štítnej žľazy


Ambulancia pre ochorenia horného GITu


Detská chirurgická ambulancia


 

Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická ambulancia


 

Očná klinika

Konziliárna ambulancia


Pedooftalmologická ambulancia


Glaukómová ambulancia


Laserová ambulancia


Metabolicko-cievna ambulancia


Mikrochirurgická ambulancia


Retinologická ambulancia


 

Psychiatrická klinika

Pedopsychiatrická ambulancia


Príjmová ambulancia pre dospelých


 

Oddelenie cievnej chirurgie

Ambulancia cievnej chirurgie


 

Onkologická klinika

Ambulancie klinickej onkológie


Ambulancia radiačnej onkológie a príjmová ambulancia


Ambulancia radiačnej onkológie


 

Infekčná klinika 

Infekčná ambulancia


jazyk »