/* */

Ambulancie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

 

Kardiologická klinika

 

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 

Interná klinika

 

Neurologická klinika

 

Urologické oddelenie

 

Ostatné ambulancie FN

jazyk »