Ambulancie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Kardiologická klinika
Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Interná klinika
Neurologická klinika
Klinika detí a dorastu
Klinika otorinolaryngológie
jazyk »