Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Hematologická ambulancia

Hematologická ambulancia

MUDr. Hilda Šajgalíková, PhD.
MUDr. Miroslav Šimek, PhD.

lekár

Ida Elgyuttová
Elena Škorcová
Veronika Palušková

sestra

kontakt
037/6545 433

V hematologickej ambulancii realizujeme diagnostiku a liečbu anémií, vrodených a získaných porúch zrážania krvi, myelodysplázií, myeloproliteratívnych a lymfoproliferatívnych ochorení.Aplikujeme transfúzne lieky, ve spolupráci s onkologickým oddelením cytostatika, realizujeme venepunkcie, punkcie a trepanobiopsie kostnej drene. Zabezpečujeme liečbu hemofílie koncentrátmi koagulačných faktorov. Vykonávame konzília pre klinické oddelenia a kliniky FN.
Ordinačné hodiny

Pondelok – Piatok
( v prac. dni )
7:00 – 14:30
jazyk »