Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Reumatologická ambulancia

MUDr. Richard Valent
lekári

Andrea Jakubíková
sestra

kontakt
037/6545 867

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok

7:00 – 8:00
8:00- 11:00
11:00 – 13:30
13:30 – 15:00
odber krvi
podávanie infúzií, injekcií
ambulantná činnosťobjednávanie pacientov, administratívna činnosť

Naša ambulancia poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť o pacientov:

  • so zápalovými , degeneratívnymi a metabolickými ochoreniami kĺbov
  • so systémovými ochoreniami spojiva
  • a o pacientov s osteoporózou

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

Reumatologická ambulancia – centrum biologickej liečby

doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.

lekár

Emília Skovajová 

sestra

kontakt 

037/ 6545 405

Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok

7:00 – 8:00
9:00- 9:30
9:00 – 13:30
13:30 – 15:00
odber krvipodávanie infúzií, injekcií, edukácia pacientov             ambulantná činnosť    objednávanie pacientov, administratívna činnosť

Naša ambulancia poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť o pacientov:

  • so zápalovými , degeneratívnymi a metabolickými ochoreniami kĺbov
  • so systémovými ochoreniami spojiva
  • a o pacientov s osteoporózou

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

jazyk »