Kožná ambulancia

Dermatovenerológia je základný medicínsky odbor, ktorý rieši problematiku ochorení kože, slizníc a pohlavných ochorení.

Vo Fakultnej nemocnici Nitra máme tri špecializované ambulancie, kde pracujú dve lekárky MUDr.Katarína Kovarčíková a MUDr. Jana Šalkovská, tri sestry Mária Šerfozoová, Ľuboslava Slamková a Alena Výberová.

Ambulancia fototerapie zabezpečuje liečbu pacientov indikovaných na fototerapiu z celého spádového územia okresu Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa. Uvedená liečba v kombinácii s celkovou i lokálnou liečbou znižuje dobu liečenia (napr. psoriáza, chronické ekzémy) a u niektorých ochorení (napr. vitiligo) je v súčasnosti jedinou terapeutickou možnosťou.

V nemocnici máme centrum  biologickej liečby psoriázy,  hidradenitídy a chronickej spontánnej  urtikárii, ktoré je jedným z 9 centier na Slovensku. Pacienti na biologickej liečbe sú pravidelne sledovaní , úzko spolupracujeme s ďaľšími centrami biologickej liečby.

Sme krajským centrom pre venerologické ochorenia, poskytujeme konzultácie, vyšetrenia, malé ambulatné zákroky, aj anonymné  platené vyšetrenie na pohlavné ochorenia.

 

Príjmová ambulancia   037/6545 320

Fyzikálna terapie  037/6545 890

Ambulancia fototerapie  037/6545 598

Venerologická ambulancia 037/6545 852

MUDr. Jana Šalkovská

lekár

037/6545 870

MUDr. Katarína Kovarčíková

lekár

037/6545 598

jazyk »