Cenový výmer od 1. 3. 2019

Číslo CV Zariadenie Súbor
28/xxx/2019 Oddelenie urgentnej medicíny
PDF

Cenový výmer od 26. 2. 2019

Číslo CV Zariadenie Súbor
23/xxx/2015 Dermatovenerologická ambulancia
PDF

Cenový výmer od 8. 6. 2015

Číslo CV Zariadenie Súbor
50/xx/2015 Nemocničná knižnica
PDF
51/xx/2015 Oddelenie liečebnej výživy a stravovanie
PDF
52/xx/2015 Nájom nebytových priestorov
PDF
53/xx/2015 Referát sociálnej starostlivosti
PDF
54/xx/2015 Etická komisia
PDF
55/xx/2015 Registratúrny referát
PDF
56/xx/2015 Doprava
PDF
57/xx/2015 Odborná a špecializačná stáž
PDF
58/xx/2015 Právny referát, Slobodný prístup k informáciám
PDF
59/xx/2015 Predaj čipovej karty
PDF
60/xx/2018 Manažment pacienta
PDF

Cenový výmer od 1. 6. 2015

Číslo CV Zariadenie Súbor
1/xxx/2015 Gynekologicko – pôrodnícka klinika
PDF
2/xxx/2015 Chirurgická klinika
PDF
3/xxx/2015 Infekčná klinika
PDF
4/xxx/2015 Interná klinika
PDF
5/xxx/2015 Kardiologická klinika
PDF
6/xxx/2015 Klinika anasteziológie a intenzívnej medicíny
PDF
7/xxx/2015 Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
PDF
8/xxx/2015 Klinika otorinolaryngológie
PDF
9/xxx/2015 Klinika novorodencov, detí a dorastu
PDF
10/xxx/2015 Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie
PDF
11/xxx/2015 Urologické oddelenie
PDF
12/xxx/2015 Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
PDF
13/xxx/2015 Neurochirurgická klinika
PDF
14/xxx/2015 Neurologická klinika
PDF
15/xxx/2015 Očná klinika
PDF
16/xxx/2015 Oddelenie cievnej chirurgie
PDF
17/xxx/2015 Psychiatrická klinika
PDF
18/xxx/2015 Oddelenie plastickej chirurgie
PDF
19/xxx/2015 Ústav klinickej psychológie
PDF
20/xxx/2015 Ústav laboratórnej medicíny
PDF
21/xxx/2015 Ústav klinickej mikrobiológie
PDF
22/xxx/2015 Ústav patológie
PDF
23/xxx/2015 Dermatovenerologická ambulancia
PDF
24/xxx/2015 Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie
PDF
25/xxx/2015 Hematologická ambulancia
PDF
26/xxx/2015 Zdravotné výkony pre samoplatcov
PDF
27/xxx/2015 Oddelenie COS, CS a dekontaminácie
PDF