AKTUÁLNA PONUKA-REGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU

Nájom nebytových priestorov – Fakultná nemocnica Nitra Bližšia špecifikácia ponúkaného majetku štátu: ako správca majetku štátu odporúčame využitie ponúkaného nehnuteľného majetku štátu na prevádzkovanie bufetu (lahôdky, rýchle občerstvenie). Výška nájomného je minimálne 100 €/m2/rok. Nájomné nezahŕňa úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Písomné ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou za nájom na m2/rok je […]

Pomôž svojej pečeni, aby ťa mala rada

Pri včasnom záchyte sa dá chorobám pečene predísť. Pomôž svojej pečeni, aby ťa mala rada    Vaša FN Nitra

NÁVŠTEVY VO FN NITRA SÚ POVOLENÉ

NÁVŠTEVY VO FN NITRA SÚ POVOLENÉ OD 22.02.2024 Dovoľujeme si vás informovať, že dňom 22.02.2024 sú návštevy v našej nemocnici povolené. Z hľadiska preventívnych opatrení platí naďalej zákaz návštev na Infekčnej klinike. V rámci zabezpečenia a dodržiavania liečebného režimu u pacientov na ostatných oddeleniach je potrebné dodržiavať: čas návštevných hodín má každá klinika/oddelenie schválené podľa […]

Chirurgické výkony vo FN Nitra

Vážení pacienti, od 01.10.2023 sa môžete objednať na Chirurgickej klinike v Nitre na  vybrané chirurgické výkony aj v rámci jednodňovej chirurgie. Našou snahou je poskytnúť Vám kvalitnú, vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť,  s maximálnym dôrazom na požiadavky pacienta. Náš kolektív lekárov a sestier je na vysokej profesionálnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami. Veríme, že nám prejavíte dôveru a […]

jazyk »