Pomôž svojej pečeni, aby ťa mala rada

Pri včasnom záchyte sa dá chorobám pečene predísť.

Pomôž svojej pečeni, aby ťa mala rada 

 

Vaša FN Nitra