Chirurgické výkony vo FN Nitra

Vážení pacienti,

od 01.10.2023 sa môžete objednať na Chirurgickej klinike v Nitre na  vybrané chirurgické výkony aj v rámci jednodňovej chirurgie. Našou snahou je poskytnúť Vám kvalitnú, vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť,  s maximálnym dôrazom na požiadavky pacienta.

Náš kolektív lekárov a sestier je na vysokej profesionálnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami. Veríme, že nám prejavíte dôveru a rozhodnete sa pre naše zdravotnícke zariadenie.

Vaša FN Nitra