Odpredaj hnuteľného majetku

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, IČO:17 336 007 zverejňuje ponuku na prevod vlastníctva majetku štátu v správe Fakultnej...

jazyk »