Fakultná nemocnica Nitra Slobodný prístup k informáciám

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000

( JUDr. Zuzana Koprdová - odborný referent právneho oddelenia FN Nitra)
jazyk »