/* */
Fakultná nemocnica Nitra Slobodný prístup k informáciám

Informácie v zmysle zákona č. 211/2000

( Mgr. Mária Zatráková - právnik FN Nitra)
jazyk »