Nadštandardné izby

FN Nitra prevádzkuje pre hospitalizovaných pacientov izby, ktoré presahujú štandardné vybavenie bežných izieb, v rámci služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na týchto klinikách:

FN Nitra poskytuje za úhradu celodenné stravovanie blízkej osobe pacienta, t.j. sprievodcu.

Informácie o objednávkach nadštandardných izieb:

Klinika fyziatrie, balneológie a rehabilitácie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Chirurgická klinika

Interná klinika

Klinika úraz. chirurgie a ortopédie

Neurologická klinika

Klinika otorinolaryngológie

Oddelenie plastickej chirurgie

Oddelenie urológie

Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie

Očná klinika

Oddelenie cievnej chirurgie

037 6545 784 alebo kl.827

037/6545 316 (gynek.)
037/6545 255 (šestonedelie)

037/6545 301 alebo kl.605

037/6545 355

037/6545 663 alebo kl.619

037/6545 357

037/6545 273

037/6545 329 alebo kl.602

037/6545 211

037/6545 275 alebo kl.470

037/6545 820

037/6545 949 alebo kl.688

Cenníky služieb v nadštandardných izbách sú zverejnené v Nadštandardných službách.

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (nadštandardná izba)Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (nadštandardná izba)Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (nadštandardná izba)


Gynekologicko – pôrodnícka klinika


Chirurgická klinika

Nadštandardná izba Chirurgická klinika 
Nadštandardná izba Chirurgická klinika 
Nadštandardná izba Chirurgická klinika 

 


Interná klinika

Interná klinika (nadštandardná izba)Interná klinika (nadštandardná izba)Interná klinika (nadštandardná izba)


Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie


Neurologická klinika

Neurologická klinika (nadštandardná izba)Neurologická klinika (nadštandardná izba)Neurologická klinika (nadštandardná izba)Neurologická klinika (nadštandardná izba)


Oddelenie plastickej chirurgie


Klinika otorinolaryngológie


Kardiologická klinika

Kardiologická klinika (nadštandardná izba)Kardiologická klinika (nadštandardná izba)Kardiologická klinika (nadštandardná izba)Kardiologická klinika (nadštandardná izba)


Oddelenie urológie

Urologické oddelenie (nadštandardná izba)Urologické oddelenie (nadštandardná izba)Urologické oddelenie (nadštandardná izba)


Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie


Očná klinika


Klinika novorodencov, detí a dorastu