Nadštandardné izby

FN Nitra prevádzkuje pre hospitalizovaných pacientov izby, ktoré presahujú štandardné vybavenie bežných izieb, v rámci služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na týchto klinikách:

FN Nitra poskytuje za úhradu celodenné stravovanie blízkej osobe pacienta, t.j. sprievodcu.

Informácie o objednávkach nadštandardných izieb:

Klinika fyziatrie, balneológie a rehabilitácie

 

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Chirurgická klinika

Interná klinika

Klinika úraz. chirurgie a ortopédie

Neurologická klinika

Klinika otorinolaryngológie

Oddelenie plastickej chirurgie

Oddelenie urológie

Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie

Očná klinika

Oddelenie cievnej chirurgie

037 6545 784 alebo kl.827

 

037/6545 316 (gynek.)
037/6545 255 (šestonedelie)

037/6545 301 alebo kl.605

037/6545 355

037/6545 663 alebo kl.619

037/6545 357

037/6545 273

037/6545 329 alebo kl.602

037/6545 211

037/6545 275 alebo kl.470

037/6545 820

037/6545 949 alebo kl.688

Cenníky služieb v nadštandardných izbách sú zverejnené v Nadštandardných službách.


 

Chirurgická klinika

 

Nadštandardná izba Chirurgická klinika
Nadštandardná izba Chirurgická klinika
Nadštandardná izba Chirurgická klinika

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

Interná klinika

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Neurologická klinika

Klinika otorinolaryngológie

Kardiologická klinika

Oddelenie urológie

Očná klinika

jazyk »