Nadštandardné izby

 

FN Nitra prevádzkuje pre hospitalizovaných pacientov izby, ktoré presahujú štandardné vybavenie bežných izieb, v rámci služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na týchto klinikách:

 • Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika
 • Chirurgická klinika
 • Interná klinika
 • Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie
 • Neurologická klinika
 • Klinika otorinolaryngológie – ORL
 • Oddelenie plastickej chirurgie
 • Kardiologická klinika
 • Oddelenie urológie
 • Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
 • Očná klinika
 • Klinika novorodencov, detí a dorastu

FN Nitra poskytuje za úhradu celodenné stravovanie blízkej osobe pacienta, t.j. sprievodcu.

Informácie o objednávkach nadštandardných izieb:

Klinika fyziatrie, balneológie a rehabilitácie037 6545 784 alebo kl.827
Gynekologicko – pôrodnícka klinika037/6545 316 (gynek.)
037/6545 255 (šestonedelie)
Chirurgická klinika037/6545 301 alebo kl.605
Interná klinika037/6545 355
Klinika úraz. chirurgie a ortopédie037/6545 663 alebo kl.619
Neurologická klinika037/6545 357
Klinika otorinolaryngológie037/6545 273
Oddelenie plastickej chirurgie037/6545 329 alebo kl.602
Oddelenie urológie037/6545 211
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie037/6545 275 alebo kl.470
Očná klinika037/6545 820
Oddelenie cievnej chirurgie037/6545 949 alebo kl.688

 

Cenníky služieb v nadštandardných izbách sú zverejnené v Nadštandardných službách.

Chirurgická klinika

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Interná klinika

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Neurologická klinika

Klinika otorinolaryngológie

Kardiologická klinika

Oddelenie urológie

Očná klinika

 

 

 

jazyk »