Fakultná nemocnica Nitra Odpredaj hnuteľného majetku

Odpredaj hnuteľného majetku

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, IČO:17 336 007 zverejňuje ponuku na prevod vlastníctva majetku štátu v správe Fakultnej  nemocnice Nitra v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z o Správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je odpredaj nasledujúceho hnuteľného majetku:

–    osobné motorové vozidlo v správe Fakultná nemocnica Nitra.

značka:
farba:
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):
objem motora:
maximálny výkon motora / otáčky:
druh paliva:
najazdené:
druh prevodovky:
inventárne číslo:
evidenčné číslo:
VIN:
ŠKODA OCTAVIA
biela
1999
1896 cm³
66kW / 4000 min
nafta motorová
203180 km
MT / 5
INM 05956
NR 995BT
TMBBG41U6Y2307119
Jedná sa o osobné motorové vozidlo, kategória M, rokom výroby 1999, platnosť TK  a EK: 15.12.2023, najazdených km podľa tachometra: 203180 km. Výbava vozidla zodpovedá podľa údajov výrobcu uvedenému modelu a typu vozidla. Mimoriadna výbava: autorádio Sencor SCT. Skúšobná jazda s vozidlom nebola vykonaná (nefunkčný akumulátor). Závady okrem korózie a deformácii na viacerých dieloch karosérií, opotrebený interiér, škrabance na prednom a zadnom nárazníku.

Osobné motorové vozidlo je pojazdné, s platnou emisnou a technickou kontrolou do 31.12.2023 vyžaduje opravu. Prípadným záujemcom vieme umožniť obhliadku vozidla.

Obhliadka: v dňoch  Pondelok 02.06.2023 – piatok 09.06.2023 od 07:00 h do 14:00 h na horeuvedenej adrese.

Osobné motorové vozidlo ponúkame za cenu  954,00 € s DPH. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, uzavrie Fakultná nemocnica Nitra kúpnu zmluvu.

Ponuky je potrebné zasielať poštou  na adresu: Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra  v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky.
Fakultná nemocnica Nitra si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Na ponuky podané po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa   12.6.   2023    o   9:00  h.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo.

Pri  uzavretí  kúpnej zmluvy bude do ceny vozidla  zahrnutá  aj cena za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 192 € s DPH za vozidlo.

 


–    osobné motorové vozidlo v správe Fakultná nemocnica Nitra.

značka:
farba:
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):
objem motora:
maximálny výkon motora / otáčky:
druh paliva:
najazdené:
druh prevodovky:
inventárne číslo:
evidenčné číslo:
VIN:
AVIA A31T-K
modrá
1995
3596 cm³
65kW / 2600 minˉˡ
nafta motorová
11 132 km
MT / 5
INM 04031
NR 864 CP
TNA31TKHYSA003479 
Jedná sa o úžitkové motorové vozidlo, kategória N, s rokom výroby 1995, prvý krát uvedené do prevádzky: 10.06.1996. Platnosť TK: do 10.04.2022 (neplatná), platnosť EK: 09.02.2023, najazdených km podľa tachometra: 11132 km. Výbava vozidla zodpovedá podľa údajov výrobcu uvedenému modelu a typu vozidla. Na vozidle je namontovaná sklápacia nadstavba (výrobca Autotech Praha a.s., výrobné č. 1735032, rok výroby 1996) Bola vykonaná skúšobná jazda. Závady okrem korózie, poškodenia a deformácie kabíny na viacerých miestach, únik oleja z motora a prevodovky, opotrebený interiér.

Prípadným záujemcom vieme umožniť obhliadku vozidla.

Obhliadka: v dňoch  Pondelok 02.06.2023 – piatok 09.06.2023 od 07:00 h do 14:00 h na horeuvedenej adrese.

Osobné motorové vozidlo ponúkame za cenu  1 754,00 € bez DPH. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, uzavrie Fakultná nemocnica Nitra kúpnu zmluvu.

Ponuky je potrebné zasielať poštou  na adresu: Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra  v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky.
Fakultná nemocnica Nitra si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke:

NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Na ponuky podané po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa     12.6.   2023     o     9:00  h.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo.

Pri  uzavretí  kúpnej zmluvy bude do ceny vozidla  zahrnutá  aj cena za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 160 € bez DPH za vozidlo.

jazyk »