Fakultná nemocnica Nitra Verejné obstarávanie – profil

Profil verejného obstarávateľa

  •  Fakultná nemocnica Nitra
  •  IČO: 17336007
  •  DIČ: 2021205197
  •  typ obstarávateľa podľa §7, ods. 1, písm. d)
  •  Druh obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
  •  IBAN: SK49 8180 0000 0070 0028 0649
  •  SWIFT: SPSRSKBA

 

Štatutárny zástupca:

MUDr. Ondrej Šedivý

riaditeľ FN Nitra

 

Telefonický kontakt: + 421 37 6545 111 – spojovateľka

WEB: www.fnnitra.sk

jazyk »