Projekty

Vitajte na podstránke, na ktorej sa dozviete, aké projekty FN Nitra realizovala.

Názov projektu: Podpora a rozvoj informačnej a kybernetickej bezpečnosti – Fakultná nemocnica Nitra

Prijímateľ: Fakultná nemocnica Nitra

Kód výzvy: OPII-2022/7/20-DOP

Kód projektu: 311071CHI4

Výška finančnej podpory z EÚ: 144 934,51 EUR

Stručný popis projektu: Projekt „Podpora a rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti – Fakultná nemocnica Nitra“ sa zameriava na realizáciu súboru opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne zabezpečenia sieťovej infraštruktúry a celkovému zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti v podmienkach Fakultnej nemocnice Nitra

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je „Vytvorenie trvalo udržateľného a vysoko efektívneho systému kybernetickej bezpečnosti Fakultnej nemocnice Nitra“

Hlavné aktivity:

  • Analýza a dizajn
  • Implementácia a Testovanie
  • Nasadenie
  • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Harmonogram realizácie: 2/2023 – 10/2023

jazyk »