Fakultná nemocnica Nitra Vedenie nemocnice

Vedenie nemocnice

MUDr. Ondrej Šedivý

riaditeľ FN Nitra

  • 037/6545 289
Doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.

doc. MUDr. Jozef Korček, PhD.

námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť

  • 037/6545 331

PhDr. Peter Zito, MPH.

námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

  • 037/6545 305

Ing. Martin Juhás

prevádzkový námestník

  • 037/6545 665

Ing. Petra Kluvancová

ekonomická námestníčka

  • 037/6545 707
jazyk »