/* */
No Image Found

Autorské práva

Upovedomujeme verejnosť, že všetky fotografie zverejnené na webovom sídle Fakultnej Nemocnice Nitra podliehajú autorskému právu, v prípade ic...

No Image Found

Zrušenie zákazu návštev

Vážení pacienti. Od dnešného dňa, 18.marca 2019 je zrušený zákaz návštev v našej nemocnici....

No Image Found

Zrušenie zákazu návštev

Vážení pacienti. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bude od pondelka, 11. marca 2019 zrušený zákaz návštev v na...

No Image Found

MDŽ Verejná lekáreň

Už zajtra budeme oslavovať aj v našej nemocnici Medzinárodný deň žien a preto sme si pre každú ženu, ktorá zavíta do našej verejnej leká...

jazyk »