Autorské práva

Upovedomujeme verejnosť, že všetky fotografie zverejnené na webovom sídle Fakultnej Nemocnice Nitra podliehajú autorskému právu, v prípade ich použitia bez súhlasu nemocnice budeme nútení postupovať na ochranu právnou cestou.