/* */

Káva pre Fakultnú nemocnicu Nitra od Nadácie POMOC

Nadácia “POMOC” zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s nitrianskym centrom Maltézskej pomoci Slovensko zabezpečili dodanie čerstvej brazílskej kávy od firmy Eurocoffee zo Serede pre lekárov, sestry a zdravotnícky personál Fakultnej nemocnice Nitra. Humanitárny dar n...
Čítať viac

Osvieženie pre zamestnancov od sponzora

Veľká vďaka patrí spoločnosti Tchibo, ktorá sa nezištne rozhodla venovať zamestnancom niekoľkých kliniky Fakultnej nemocnice Nitra a tiež zdravotnému personálu, ktorí je v nasadení v triážnom stane pri vstupe do nitrianskej nemocnice osviežujúcu kávu ako aj kávové nápoje zo sv...
Čítať viac

Balíčky pre pacientov a prevádzka triážneho stanu

Vážení občania, Žiadame Vás, aby ste v prípade nástupu na hospitalizáciu, alebo pri riešení akútneho zdravotného stavu pacienta, zabezpečili osobné a hygienické veci nevyhnutné pre jeho hospitalizáciu. Ak bude pacient privezený RLP, RZP prineste jeho veci označené menovkou a...
Čítať viac

NÚDZOVÝ STAV VO FN NITRA

Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Nitra  je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan, ktorý je v prevádzke 24. hod.. PRIPRAVTE SI VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO V stane Vám bude: zmeraná telesná teplota, podpíšete čestné vyhláseni...
Čítať viac

Dávka energie pre našich zdravotníkov

Veľká vďaka patrí spoločnosti Redbull, ktorá sa nezištne rozhodla venovať zamestnancom Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra a tiež zdravotnému personálu, ktorí je v nasadení v triážnom stane pri vstupe do nitrianskej nemocnice dávku energetických nápojov. Aj takouto troško...
Čítať viac
jazyk »