/* */

Zdravotník roka 2018

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už po deviaty krát oceňoval najlepších zdravotníckych pracovníkov. Odmeňovalo sa v kategóriách Lekár, Sestra, Iný zdravotnícky pracovník a Celoživotný prínos v zdravotníctve. V kategórii lekár bol medzi ocenenými aj primár Urologického oddele...
Čítať viac
jazyk »