Zdravotník roka 2018

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) už po deviaty krát oceňoval najlepších zdravotníckych pracovníkov. Odmeňovalo sa v kategóriách Lekár, Sestra, Iný zdravotnícky pracovník a Celoživotný prínos v zdravotníctve. V kategórii lekár bol medzi ocenenými aj primár Urologického oddelenia našej nemocnice MUDr. Michal Korček. Za celoživotný prínos v zdravotníctve získal ocenenie profesor MUDr. Emil Bakoš, PhD., ktorý je jedným zo zakladateľov nitrianskej novodobej chirurgie. Zaslúžil sa o rozvoj nielen nitrianskej chirurgie, ale aj celej nitrianskej nemocnice. Prispel k odbornému rastu mnohých uznávaných chirurgov. Pôsobil ako primár, prednosta a riaditeľ nitrianskej nemocnice. Viac informácií v priloženej reportáži.

Zdravotník roka 2018