Podcasty FN Nitra

Vážení pacienti,

radi by sme vás bližšie zoznámili s našimi zamestnancami FN Nitra prostredníctvom podcastov.

Podcast nielen o zdraví a prevencii, o profesiách, pohľadoch a zážitkoch, ale aj o novinkách a plánoch. Lebo nemocnica je o ľuďoch a pre ľudí. Prinášame vám rozhovory s našimi odborníkmi, lekármi, sestrami, ale aj zamestnancami, ktorí nie sú zdravotníkmi, avšak sú neoddeliteľnou súčasťou kolobehu Fakultnej nemocnice. Vážne témy, aj úsmevné, edukatívne a určite inšpiratívne. S našimi hosťami sa rozpráva hovorkyňa našej nemocnice, Tatiana Kubinec.

Vaša FN Nitra

Podcasty nájdete na:

Podcasty – Fakultná nemocnica Nitra (fnnitra.sk)