Odpredaj hnuteľného majetku

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, IČO:17 336 007 zverejňuje ponuku na prevod vlastníctva majetku štátu v správe Fakultnej  nemocnice Nitra v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z o Správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je odpredaj nasledujúceho hnuteľného majetku.

Viac informácií je prístupných na nasledovnom linku:

Odpredaj hnuteľného majetku – Fakultná nemocnica Nitra (fnnitra.sk)