Parkovanie

Prevádzkovateľ :

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
IČO : 17336007

Prevádzková doba :

Pondelok – Nedeľa, 00:00 – 24.00 hod.

Spôsob platenia : uhradením parkovacieho lístka zo vstupného terminálu v automatickej pokladni

Cenník parkovania :

  • pacienti, sprevádzajúce osoby a návštevy parkovanie zdarma
  • tretie osoby – 1/2 hodina zdarma a každá začatá hodina 0,50 Eur
  • celodenné parkovanie 10,00 Eur
  • strata alebo poškodenie lístka 10,00 Eur
  • darcovia krvi v deň odberu, držitelia ZŤP preukazu a onkologickí pacienti zdarma

Oznam o označovaní parkovacích lístkov.

 Pri vjazde si vodič vytlačí parkovací lístok v príjazdovom termináli. Po ošetrení v ambulancii zdravotnícky pracovník označí lístok nasledovne:

 

  1. dátum a čas ukončenia vyšetrenia
  2. odtlačok pečiatky s menom a kódom ošetrujúceho lekára
  3. vlastnoručný podpis

 

Pri výjazde vodič takto označený parkovací lístok priloží ku kamere, ktorá je umiestnená pri výjazdovom termináli a pracovník SBS otvorí rampu.

[mapsvg id="12915"]
jazyk »