Parkovanie

Platené parkovanie:

 

Prevádzkovateľ:      Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

                                   IČO :17336007

Prevádzková doba : Pondelok – Nedeľa 00:00 – 24:00 hod.

Spôsob platenia :   –  uhradením parkovacieho lístka zo vstupného terminálu

                                   – v automatickej pokladni

                                   – pri výstupnom termináli iba platobnou kartou

Cenník parkovania : 2 hodiny zdarma

                                     každá ďalšia začatá hodina 2,00 €

                                     držitelia ZŤP preukazu zdarma

                                     hospitalizovaní pacienti zdarma – potvrdenie v pokladni

                                     strata alebo poškodenie lístka 10,00 €

 

jazyk »