Parkovanie

Prevádzkovateľ :

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
IČO : 17336007

Prevádzková doba :

Pondelok – Nedeľa, 00:00 – 24.00 hod.

Spôsob platenia : uhradením parkovacieho lístka zo vstupného terminálu v automatickej pokladni

Cenník parkovania :

  • 4 hodiny zdarma pre pacientov a sprevádzajúce osoby
  • 2 hodiny zdarma pre návštevy pacientov
  • každá ďalšia začatá hodina 0,50 Eur
  • celodenné parkovanie 10,00 Eur
  • strata alebo poškodenie lístka 10,00 Eur
  • darcovia krvi v deň odberu, držitelia ZŤP preukazu a onkologickí pacienti zdarma