Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Diabetologická ambulancia

MUDr. Karin Máčalová

lekár

037/6545 254

Eva Péliová
sestra

kontakt
037/6545 230

Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživu

Činnosť ambulancie:

7:00 – 8:00
8:00 – 11:00
11:00 – 13:30
14:00 – 15:00
odber biologického materiálu
edukačná činnosť
ordinácia
konziliárna činnosť pre FN Nitra

Objednávanie pacientov Denne od 9:00 do 10:00 hod.

Ambulancia je odborne zameraná hlavne na poruchy výživy v súvislosti s poruchami látkovej premeny sacharidov (diabetes mellitus 1. a 2. typ), čo znamená liečbu obezity a iných porúch výživy.

V spolupráci s Oddelením liečebnej výživy poskytujeme odborné poradenstvo pre rôzne typy diét. K tomuto účelu však je nutné podľa typu ochorenia mať kompletné interné a endokrinologické vyšetrenie.

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

jazyk »