Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Nefrologická ambulancia

MUDr. Martin Bezák
lekári

Jana Labudová
zdravotná sestra

kontakt
037/6545 866

Činnosť ambulancie:

7:00-8:00

 

10:30 – 13:00

 

13:00 – 15:00

laboratórne odbery

edukácia objednaných pacientov, vydávanie receptov, pichanie s.c. injekcií
lekárske vyšetrenia

 

 

administratívna činnosť

Malé modifikácie uvedeného rozvrhu môžu nastať v utorok – ak je naplánovaná renálna biopsia, vykonáva sa vždy o 7:00 hod. a tým sa posúvajú laboratórne odbery na úkor administratívnej činnosti.

Objednávanie

K nefrologickému vyšetreniu sa pacienti môžu objednať pondelok-štvrtok v čase medzi 11:00 – 12:00 hod. s výmenným lístkom a základnými laboratórnymi výsledkami. Pacienti sú vyšetrení postupne, podľa objednania.  Ak ide o prvovyšetrenie, je najlepšie prísť sa objednať osobne ( je potrebné pacienta poučiť vzhľadom na vykonávanie špecifických laboratórnych vyšetrení ).

Personál

Zdravotná sestra Jana Labudová je k dispozícii počas celej ambulantnej činnosti. MUDr. Martin Bezák vykonáva ambulantnú činnosť počas hodín vyhradených na lekárske vyšetrenia.

Ambulancia poskytuje kompletnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pre pacientov s ochorením obličiek typu akútnej a chronickej glomerulonefritídy ( včítane sekundárnych foriem- napr. pri systémových, hematologických, endokrinných ochoreniach), diabetickej nefropatie, pri tubulopatiách, zápaloch močových ciest, poruchách funkcie obličiek pri vrodených vývojových anomáliách, polycystickej degenerácii obličiek. U pacientov s akútnou a chronickou obličkovou nedostatočnosťou ambulancia poskytuje okrem liečby aj špeciálnu edukačnú a poradenskú činnosť a v súčinnosti s dialyzačnými pracoviskami v Nitre vykonáva prípravu k dialyzačnej liečbe ( je možná príprava k hemodialýze i k peritoneálnej dialýze).

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

jazyk »