Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

MUDr. Dana Lauková
lekár

kontakt
037/6545 608

Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov Nitrianskeho kraja.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok07:00 – 15:00

Ambulancia spadá pod Internú kliniku