Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Laboratórium pre elektromyografiu a evokované potenciály (EMG)

Elektromyografia (EMG) a evokované potenciály (EP)

 

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
vedúci lekár

 

MUDr. Branislav Veselý, PhD.
MUDr. Martin Buranský

MUDr. Barbora Jamrichová
lekári

Bc. Elena Ravingerová
sestra

kontakt
037/6545 539

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

 

Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00           laboratórne odbery, objednávanie pacientov
8:00 – 10:00
           evokované potenciály a EMG-test na tetániu
10:00 – 13:00
           EMG vyšetrenia

13:00 – 13:30           obedná prestávka

13:30 – 15:00           administratíva

 

Objednávanie: telefonicky ráno 07:00-08:00.   Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť kompletnú dokumentáciu od praktického lekára a z odborných vyšetrení.

Špecializované laboratórium vykonáva elektromyografické (EMG) vyšetrenia, vrátane ihlovej EMG, vyšetrenie vodivosti periférnych nervov (kondukčné štúdie), repetitívnu nervovú stimuláciu (poruchy nervosvalového prenosu), vyšetrenie kmeňových reflexov (Blink reflex), vyšetrenie centrálneho a periférneho motoneurónu (magnetická stimulácia motorického kortexu), vyšetrenie evokovaných potenciálov (VEP, BAEP, SSEP).

Ide o ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nervo-svalového prenosu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne – prízemie vpravo.

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »