Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Laboratórium pre elektromyografiu a evokované potenciály (EMG)

MUDr. Gabriel Hajaš,PhD.
zodpovedný lekár

MUDr. Branislav Veselý, PhD.
MUDr. Marta Miklošková

lekár

Bc. Elena Ravingerová
sestra

kontakt
037/6545 539

Špecializované laboratórium vykonáva elektromyografické (EMG) vyšetrenia, vyšetrenia evokovaných potenciálov (VEP, BAEP, SEP, MEP) a vyšetrenia nervosvalového prenosu u pacientov s podozrením na nervové, nervosvalové a svalové ochorenia.

Prevádzka denne 7:00 – 15:00

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »