Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Laboratórium pre elektromyografiu a evokované potenciály (EMG)

Elektromyografia (EMG) a evokované potenciály (EP)

 

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
vedúci lekár

 

MUDr. Branislav Veselý, PhD.
MUDr. Martin Buranský

MUDr. Barbora Jamrichová
lekári

Bc. Elena Ravingerová
sestra

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo, č.d. 5 ( B0.14)

kontakt
037/6545 539

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

 

Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00           laboratórne odbery, objednávanie pacientov
8:00 – 10:00
           evokované potenciály a EMG-test na tetániu
10:00 – 13:00
           EMG vyšetrenia

13:00 – 13:30           obedná prestávka

13:30 – 15:00           EMG vyšetrenia, administratíva

Objednávanie: telefonicky ráno 07:00-08:00.   Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť kompletnú dokumentáciu od praktického lekára a z odborných vyšetrení.

Špecializované laboratórium vykonáva elektromyografické (EMG) vyšetrenia, vrátane ihlovej EMG, vyšetrenie vodivosti periférnych nervov (kondukčné štúdie), repetitívnu nervovú stimuláciu (poruchy nervosvalového prenosu), vyšetrenie kmeňových reflexov (Blink reflex), vyšetrenie centrálneho a periférneho motoneurónu (magnetická stimulácia motorického kortexu), vyšetrenie evokovaných potenciálov (VEP, BAEP, SSEP).

Ide o ochorenia periférneho nervového systému, ochorenia svalov, nervo-svalového prenosu, niektoré poruchy centrálneho nervového systému

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne – prízemie vpravo.

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »