Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pre neurológiu bolesti

Ambulancia pre bolesti hlavy

 

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
vedúci lekár

MUDr. Natália Ivanová

lekár

Mgr. Miroslava Kvasnicová

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo, č.d. 1 ( B0.17)

sestra

kontakt
037/6545 357

Ordinačné hodiny:   pondelok, utorok, streda    07:00 -12:00

 

Činnosť ambulancie:

  07:00 – 10:00    objednávanie pacientov, administratíva

  10:00 – 12:00    vyšetrovanie pacientov

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne – prízemie vpravo.

 

Ambulancia pracuje ako konzultačná a dispenzárna, zameraná na diagnostiku a liečbu bolesti hlavy. Venujeme sa celej škále bolestí hlavy, primárnych aj sekundárnych. Sme špecializovanou ambulanciou hlavne pre pacientov s migrénou a inými komplikovanými bolesťami hlavy, u ktorých došlo k zlyhaniu preventívnej liečby. U pacientov, ktorí spĺňajú kritériá, indikujeme biologickú preventívnu liečbu migrény CGRP protilátkami. U chronických  bolestí hlavy je možná detoxikácia resp. aplikácia botulotoxínu. Vyšetrenie v ambulancii zahŕňa podrobný rozhovor (anamnéza), neurologické vyšetrenie, stanovenie diagnostického postupu a liečebnej stratégie.  Ambulancia nadväzuje na lôžkové neurologické oddelenie, rádiologické oddelenie poskytujúce zobrazovacie vyšetrenia mozgu (CT, MRI), elektrofyziologické a ultrazvukové laboratóriá ( EMG, UZV),  biochemické laboratórium. Podľa potreby spolupracujeme s ďalšimi konziliárnymi  odborníkmi – fyziatria, ORL, neurochirurgia, algeziológia, psychiatria, psychológia, oftalmológia.

 

Informácie pre pacientov:

  1. na vyšetrenie je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu, hlavne výpis ošetrujúceho neurológa – zobrazovacie vyšetrenia, popis záchvatov bolesti havy, priebeh a vývoj problémov, podrobný zoznam použitých liekov, dôvody ich vysadenia, denníky bolesti hlavy
  2. pacient môže byť po konzultácii s odporúčanou liečbou odoslaný späť k ambulantnému neurológovi, kde bude naďalej vedený

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »