Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pre neurológiu bolesti

Ambulancia pre bolesti hlavy

 

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
vedúci lekár

MUDr. Natália Ivanová

lekár

Mgr. Miroslava Kvasnicová
sestra

kontakt
037/6545 357

Ordinačné hodiny:   pondelok, utorok, streda    07:00 -12:00

 

Činnosť ambulancie:

  07:00 – 10:00    objednávanie pacientov, administratíva

  10:00 – 12:00    vyšetrovanie pacientov

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne – prízemie vpravo.

 

Ambulancia pracuje ako konzultačná a dispenzárna, zameraná na diagnostiku a liečbu bolesti hlavy. Venujeme sa celej škále bolestí hlavy, primárnych aj sekundárnych. Sme špecializovanou ambulanciou hlavne pre pacientov s migrénou a inými komplikovanými bolesťami hlavy, u ktorých došlo k zlyhaniu preventívnej liečby. U pacientov, ktorí spĺňajú kritériá, indikujeme biologickú preventívnu liečbu migrény CGRP protilátkami. U chronických  bolestí hlavy je možná detoxikácia resp. aplikácia botulotoxínu. Vyšetrenie v ambulancii zahŕňa podrobný rozhovor (anamnéza), neurologické vyšetrenie, stanovenie diagnostického postupu a liečebnej stratégie.  Ambulancia nadväzuje na lôžkové neurologické oddelenie, rádiologické oddelenie poskytujúce zobrazovacie vyšetrenia mozgu (CT, MRI), elektrofyziologické a ultrazvukové laboratóriá ( EMG, UZV),  biochemické laboratórium. Podľa potreby spolupracujeme s ďalšimi konziliárnymi  odborníkmi – fyziatria, ORL, neurochirurgia, algeziológia, psychiatria, psychológia, oftalmológia.

 

Informácie pre pacientov:

  1. na vyšetrenie je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu, hlavne výpis ošetrujúceho neurológa – zobrazovacie vyšetrenia, popis záchvatov bolesti havy, priebeh a vývoj problémov, podrobný zoznam použitých liekov, dôvody ich vysadenia, denníky bolesti hlavy
  2. pacient môže byť po konzultácii s odporúčanou liečbou odoslaný späť k ambulantnému neurológovi, kde bude naďalej vedený

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »