/* */
Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Mikrochirurgická ambulancia

Mikrochirurgická ambulancia

MUDr. Dagmar Kutnárová, PhD.
MUDr. František Forgáč
MUDr. Jozef Kazík
lekári

kontakt
037 / 6545 820

Ambulancia poskytuje starostlivosť pacientom odoslaným z periférnych očných ambulancií na operáciu očných adnex a predného segmentu oka, ich predoperačnú prípravu a pooperačné sledovanie.

Ordinačné hodiny:

Pondelok, Streda a Štvrtok
7:00 – 8:00
8:30 – 9:00
9:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
príprava pacientov pred operačným zákrokom
kontrola pacientov po operácii
vyšetrovanie pacientov
pooperačná kontrola pacientov pred odchodom domov
dokumentácia
Utorok a Piatok
7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
príprava pacientov pred operačným zákrokom
kontrola pacientov po operácii

Ambulancia spadá pod Očnú kliniku

jazyk »