Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia klinickej onkológie – príjmová

Ambulancia radiačnej onkológie a príjmová ambulancia

Ambulancia radiačnej onkológie II.

Prízemie, č. dv. 1

Ordinačné hodiny 7,00 – 14,12

Pondelok MUDr. Lea Mészáros

Utorok MUDr. Andrea Rybárová

Streda MUDr. Dana Lačná – Némethová

Štvrtok MUDr. Oľga Miklóssyová

Piatok MUDr. Lačná, Miklóssyová, Mészáros

Sestra Bc. Petra Patáková

tel. 037/6 545 275

jazyk »