Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

MUDr. Miroslava Vrbicová
lekár

Bc. Ľubomíra Bodyová
sestra

kontakt
037/6545 959

Pondelok až piatok07:00 – 15:00

 

 

 

Ambulancia sa nachádza v novo zrekonštruovaných priestoroch budovy, kde sa nachádza aj Ambulantná pohotovostná služba (bývalé Krčné oddelenie).

Ordinačné hodiny: pondelok až piatok : 7,00-15,00 hod.

 

Ambulancia spadá pod Internú kliniku

 

jazyk »