Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická klinika v Nitre bola založená v roku 2003. V súčasnosti pracovisko poskytuje celé spektrum neurochirurgických operačných výkonov v liečbe úrazov mozgu a periférnych nervov, nádorov mozgu, cievnych ochorení mozgu, zápalových ochorení a degeneratívnych ochorení chrbtice. Je vybavené špeciálnou prístrojovým vybavením pre možnosť vykonávania operačných výkonov mikrochirurgickou technikou.(2 operačné mikroskopy, neuronavigácia, ultrazvuková odsávačka, neuromonitoring)

Neurochirurgická klinika sa nachádza na 5. poschodí v pavilóne chirurgických disciplín. Disponuje s 22 lôžkami. (6 štandardných trojpostelových izieb, 1 pooperačná dvojlôžková – vybavená monitormi, 1 jednolôžková polonadštandardná, 1 jednolôžková nadštandardná, za úhradu, izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením). K dispozícii je i 5 intenzivistických lôžok na JIS a KAIM.

Vzhľadom na technické a prístrojové zázemie poskytované vo FN v Nitre ( dve MRI, dva CT prístroje, PET, DSA ) je možnosť kvalitnej diagnostiky pacientov s ochorením nervového systému.

Úzka spolupráca s Klinikou úrazovej chirurgie a ortopédie umožňuje ošetrenie aj komplikovaných úrazových a poúrazových stavov u pacientov s poranením chrbtice. Spolupráca s Neurologickou klinikou, ktorá sa dlhoročne špecializuje na cievne ochorenia mozgu logisticky vytvára priestor pre manažment pacienta s cievnymi ochoreniami mozgu vrátane akútneho ošetrenia mozgových aneuryziem.

Rovnako spolupráca s Onkologickým oddelením vytvára možnosť komplexnej liečby pacienta s onkologickým ochorením centrálneho nervového systému a chrbtice.

Na pracovisku pracujú traja lekári atestovaní v odbore neurochirurgia a piati lekári v príprave na atestáciu z neurochirurgie, 10 zdravotných sestier a dvaja sanitári. Vykonávajú viac ako 800 operačných výkonov ročne.

Klinika zabezpečuje operačnú liečbu celého spektra ochorení a úrazov centrálneho a periférneho nervového systému:

Neurotraumatológia
monitorovanie vnútrolebkového tlaku, ošetrenie kraniocerebrálnych poranení, poranenia periférnych nervov, úrazy chrbtice v spolupráci s Klinikou úrazovej chirurgie a ortopédie, ošetrenie osteoporotických zlomenín chrbtice vertebroplastikou a kyfoplastikou

Neuroonkológia
operácie nádorov mozgu (vrátane transnazálneho prístupu), lebky, bázy lebečnej, miechy, chrbtice a periférnych nervov s možnosťou neuromonitoringu

Cievna neurochirurgia
operácie aneuryziem, cievnych malformácii, operačná liečba ischémie mozgu (EC-IC anastomóz), mikrovaskulárne dekompresie hlavových nervov pri neuralgii V, IX a faciálnom hemispazme

Spondylochirurgia
degeneratívne ochorenia cervikokraniálneho prechodu, degeneratívne ochorenia krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice, stabilizačné výkony, implantácia pevných a mobilných náhrad platničiek

Liečba bolesti
neuralgie n.trigeminu

Afunkčná stereotaxia
aspirácia abscesov a hematómov pri cievnych ochoreniach mozgu, biopsia nádorov mozgu

Neurochirurgická ambulancia
Súčasťou kliniky je neurochirurgická ambulancia, v ktorej na základe doporučenia obvodného lekára, ambulantného neurológa, príp. lôžkového zariadenia posudzujeme zdravotný stav pacienta, so zvážením možností chirurgickej liečby. Na vyšetrenie sa objednáva vopred na telefónnom 037 / 6545 662 ( a to v čase ordinačných hodín ). Pacient dostane pridelený dátum aj čas objednaného konziliárneho vyšetrenia. K vyšetreniu je potrebné si priniesť výmennný lístok ( doporučenie ) a kompletnú fotodokumentáciu ( RTG, CT, MRI, EMG ). Ambulancia sa nachádza na 5. poschodí pri vstupe do lôžkovej časti neurochirurgickej kliniky.

Personálne obsadenie
– 9 lekárov z toho 4 atestovaní, 5 v príprave na atestáciu
– 13 zdravotných sestier, 2 praktické sestry, 4 sanitári

Pracovná doba
Pondelok – Piatok 7.00 – 15.00

 

Návštevné hodiny na klinike: 

Každý deň vrátane víkendov od 15.00 hod. – 17.00 hod.

jazyk »