Fakultná nemocnica Nitra Hniezdo záchrany

Hniezdo záchrany

Transport novorodenca z hniezda záchrany na novorodenecké pracovisko.

Umiestnenie Hniezda záchrany:

 • v budove GUP pavilónu v priestoroch pôrodníckeho príjmu

Vybavenie Hniezda záchrany:

 • vyťahovateľná roleta, sprístupňuje otvorenie inkubátora zvonku
 • inkubátor vyhrievaný 24 hodín denne
 • signalizačné zariadenie

Transport novorodenca z hniezda záchrany na neonatologické pracovisko:

 • po zaznení signalizácie sestra z pôrodníckeho príjmu privolá novorodeneckú sestru
 • novorodenecká sestra vyberie novorodenca z hniezda záchrany najneskôr do piatich minút po zaznení alarmu
 • novorodenecká sestra prenesie novorodenca na novorodenecké pracovisko
 • novorodenecká sestra privolá službukonajúceho lekára, ten u novorodenca urobí základné fyzikálne vyšetrenie a vyšetrenie podľa odborného usmernenia
 • o novorodencovi sa vedie zdravotná dokumentácia
 • v zdravotnej dokumentácii novorodenca evidujeme pod označením “ neznámy/neznáma“ až do vystavenia rodného listu
 • nález odloženého novorodenca hlási ošetrujúci lekár ihneď ako je to možné resp. v najbližší pracovný deň príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste nálezu
 • hlásenie nálezu novorodenca sa urobí písomne, elektronickými prostriedkami, alebo telefaxom
 • hlásenie nálezu musí obsahovať: dátum a čas nálezu, predpokladaný dátum narodenia (určený lekárom), pohlavie, hmotnosť, dĺžku, zdravotný stav, opis oblečenia a priložených vecí nájdených vo verejnom inkubátore, názov zdravotníckeho zariadenia
 • zdravotnícke zariadenie môže požiadať súd o zverenie novorodenca do náhradnej starostlivosti ihneď po jeho prijatí
jazyk »