Zmena poplatkov za parkovanie vo FN Nitra

Vážení pacienti. Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.5.2019 dochádza k zmene poplatkov za parkovanie v našej nemocnici a to nasledovne: Cen...

Autorské práva

Upovedomujeme verejnosť, že všetky fotografie zverejnené na webovom sídle Fakultnej Nemocnice Nitra podliehajú autorskému právu, v prípade ic...

Novozriadená ambulancia lekárskej genetiky

Vážení pacienti.  Od 14.októbra je v našej nemocnici novozriadená Ambulancia lekárskej genetiky.  Pacientov vyšetrujeme po predchádzajúcom...

54. Nitriansky lekársky deň

 V Nitre sa spoločne stretli lekári z rôznych medicínskych odborov. Na 54. Nitrianskom lekárskom dni prednášali tento rok najmä na tému kva...

Zmena pohotovostnej služby

Vážení pacienti.  Na základe rozhodnutia VÚC Nitra sa Pohotovostná služba ORL + urologická bude od 1.10.2019 vybavovať na prízemí v Gyneko...