Chirurgické výkony vo FN Nitra

Vážení pacienti, od 01.10.2023 sa môžete objednať na Chirurgickej klinike v Nitre na  vybrané chirurgické výkony aj v rámci jednodňovej ch...

jazyk »