Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Príjmová a konzultačná ambulancia

Príjmová / konzultačná ambulancia

 

MUDr. Tibor Göbö
vedúci lekár

 

Mgr. Miroslava Kvasnicová

Mária Danáčová

sestra

kontakt
037/6545 357 (532)

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00           laboratórne odbery, objednávanie pacientov
8:00 – 10:00
           príjem pacientov na hospitalizáciu
10:00 – 13:00
           vyšetrovanie pacientov

13:00 – 13:30           obedná prestávka

13:30 – 15:00           administratíva

 

Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

Ambulancia sa zameriava na vyšetrovanie neurologických pacientov poukázaných k nám na hospitalizáciu, pacientov poukázaných inými nemocničnými pracoviskami ako aj pacientov odoslaných z rajónnych neurologických ambulancií či z iných regiónov. Vyšetrenie zahŕňa podrobné neurologické vyšetrenie, indikáciu pomocných, najmä zobrazovacích, elektrofyziologických a laboratórnych vyšetrení, zhodnotenie stavu a indikáciu hospitalizačnej alebo ambulantnej liečby. Úzko spolupracuje s jednotlivými úsekmi lôžkovej aj ambulantnej časti neurologickej kliniky.

Ambulancia sa nachádza v Novom liečebnom pavilóne  na prízemí vpravo.

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »