Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Príjmová a konzultačná ambulancia

Príjmová a konzultačná ambulancia

MUDr. Tobor Gőbő
lekár

Mgr. Renáta Tamaškovičová
sestra

kontakt
037/6545 357

Pracuje denne, vybavuje neurologické príjmy a uskutočňuje konzultačnú a konziliárnu činnosť pre ambulantné aj lôžkové pracoviská. Počas pohotovosti
vybavuje ambulantných pacientov a konzíliá službukonajúci lekár neurologickej ÚPS.

Ordinačné hodiny:

Denne07:00 – 15:00

Ú P S:
(počas ÚPS je potrebné sa prihlásiť na lôžkovej časti, 3. posch.)

Pondelok – Piatok
Sobota – Nedeľa
15:00 – 07:00
07:00 – 07:00

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »