Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Stomatochirurgická ambulancia

Stomatochirurgická ambulancia

Stomatochirurgická ambulancia sa zaoberá hlavne ústnou a tvárovo čelustnou chirurgiou. Do jej liečebnopreventívnej činnosti patria nezhubné a zhubné nádory dutiny ústnej, pier, jazyka, veľkých slinných žliaz, sánkového kĺbu, trojklanného nervu, čeľustných dutín dentalného povodu. Väčšina týchto pacientov sa chirurgicky rieši v rámci hospitalizácie.

Ambulantne sú stomatochirurgicky riešení pacienti s retinovanými (neprerezanými) zubmi, zalomenými koreňmi, malými cystami a nádormi dutiny ústnej.
Spádovou oblasťou je Nitriansky kraj.

Ordinačné hodiny – ambulancia
Utorok, Streda, Štvrtok od 7:30 do 13:30

 

 

MUDr. Ján Svidraň PhD.

lekár

  • 037/6545 952

Mária Kubaská

sestra

jazyk »