Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Neurosonologická ambulancia (ultrazvuk mozgových ciev)

Neurosonologická ambulancia (ultrazvuk mozgových ciev)

MUDr. Monika Virágová

vedúci lekár

 

MUDr. Helena Urcikánová

MUDr. Veronika Gašpareková

MUDr. Slavomíra Kováčová, PhD.

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

lekári

 

PhDr.  Andrea Miavcová
praktická sestra- asistent

kontakt
037/6545 389

Ordinačné hodiny:   pondelok – piatok  10:00 – 15:00

 

Činnosť ambulancie:

10:00 – 14:00      ultrazvukové vyšetrenie pacientov
14:00 – 15:00
      administratíva

Ak ide o prvovyšetrenie, je potrebné mať výmenný lístok a zároveň si priniesť zdravotnú dokumentáciu.

Ultrazvuková ambulancia funguje ako laboratórium pre neurosonológiu. Poskytuje významnú pomocnú metodiku v diagnostike a prevencii cerebrovaskulárnych ochorení.  Sonografické vyšetrenie (USG) je potrebné pre komplexné posúdenie pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou.

Zahŕňa vyšetrenie prívodných mozgových ciev (na krku), ako aj vyšetrenie vnútromozgových tepien cez lebku (transkraniálny doppler a transkraniálne kódovaný duplexný ultrazvuk, detekcia možných zrazenín v cievnom riečisku). V indikovaných prípadoch robíme aj USG s podaním kontrastnej látky podanej do žily pacienta. Každodennou náplňou USG laboratória je vyhľadávanie a dispenzarizácia pacientov s aterosklerotickými ako aj inými ochoreniami ciev a mozgu. V indikovaných prípadoch navrhujeme hospitalizáciu pacienta a ošetrenie zúžených mozgových tepien  endovaskulárne či angiochirurgicky. Ultrazvuk zároveň predstavuje cennú metodiku v diferenciálnej diagnostike závratových  stavov, demencií a ďalších neurologických chorôb. Ultrazvuk mozgových tepien sa využíva ako pomocná metodika v medziodborovej spolupráci pre pacientov s kardiovaskulárnymi, cievnochirurgickými a oftalmologickými ochoreniami. Vykonávajú ju lekári lôžkovej časti Neurologickej kliniky FN Nitra.  USG laboratórium úzko spolupracuje s ambulanciou pre cievne ochorenia mozgu.

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne na 3.poschodí vpravo (treba vojsť na prízemie vpravo do ambulantného traktu a tam použiť bočný výťah smerom na 3. poschodie).

jazyk »