Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Elektroencefalografické laboratórium (EEG)

Beáta Kukanová 
sestra

kontakt
037/6545 538

EEG laboratórium uskutočňuje elektroencefalografické vyšetrenia ambulantných a hospitalizovaných pacientov s ochoreniami centrálneho nervového systému v nitrianskom regióne. Zameriava sa na diferenciálnu diagnostiku epilepsie a iných záchvatových ochorení, degeneratívnych ochorení mozgu a organického psychosyndrómu.

Ordinačné hodiny:

Denne07:00 – 15:00

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »