Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pre nervosvalové ochorenia

Ambulancia pre nervosvalové ochorenia

 

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.
vedúci lekár

 

MUDr. Branislav Veselý, PhD.

MUDr. Barbora Jamrichová

 

Bc. Elena Ravingerová
sestra

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo, č.d. 5 ( B0.14)

kontakt
037/6545 539

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00           laboratórne odbery, objednávanie pacientov
8:00 – 10:00
           evokované potenciály a EMG-test na tetániu
10:00 – 13:00
           EMG vyšetrenia

13:00 – 13:30           obedná prestávka

13:30 – 15:00           EMG vyšetrenia, administratíva

Objednávanie:  Telefonicky ráno 07:00 – 08:00. Ak ide o prvovyšetrenie, treba priniesť kompletnú dokumentáciu od všeobecného lekára a z odborných vyšetrení.

Ambulancia funguje ako nadregionálne centrum pre nervosvalové ochorenia, vykonáva a indikuje všetky potrebné diagnostické vyšetrenia na včasné určenie diagnózy, vrátane kompletnej elektrodiagnostiky, magnetickej rezonancie periférnych nervov a svalov, vyšetrenia protilátok proti nervových a svalovým antigénom, ako aj genetickú diagnostiku. Ambulancia dispenzarizuje a lieči pacientov s ochoreniami periférneho nervového systému, ochoreniami svalov a nervo-svalového prenosu.  Jedná sa o pacientov s hereditárnymi, heredodegeneratívnymi ako aj získanými poruchami. Osobitné miesto majú autoimunitne podmienené ochorenia.

Úzko spolupracuje so slovenským Centrom pre neuromuskulárne ochorenia v Bratislave-Ružinove, ktoré zabezpečuje kompletné bioptické vyšetrenia nervov a svalov vrátane histopatologickej, imunohistochemickej a elektrónmikroskopickej diagnostiky. Ambulancia spolupracuje s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a lekárskej genetiky UNB v Bratislave. Naše centrum podľa najnovších guidelinov indikuje imunomodulačnú liečbu u autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach, intravenóznu a perorálnu kortikoterapiu, imunosupresívnu liečbu, liečbu intravenóznym imunoglobulínom, terapiu monoklonálnymi protilátkami a terapeutickú plazmaferézu. V spolupráci s Klinikou hrudníkovej chirurgie SZU v Bratislave a Klinikou hrudnej chirurgie UNM v Martine indikujeme tymektómie u pacientov s myasténiou gravis.

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne – prízemie vpravo.

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »