Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Neuropsychologická ambulancia

Neuropsychologická ambulancia

 

Mgr. Lucia Birčáková

Mgr. Mária Šišková, PhD.

psychológovia

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, vstup pravým bočným výťahom, 3. poschodie vpravo, č.d.  8

Kontakt
037/6545 825

Ordinačné hodiny:   Pondelok  7:00  – 15:00

Streda       7:00  – 15:00

Činnosť ambulancie:


7:30 – 12:00
         vyšetrovanie pacientov 
12:00 – 12:30
        obedná prestávka

13:00 – 14:30         vyšetrovanie pacientov

14:30 – 15:00         administratíva , objednávanie pacientov.

Ak ide o prvovyšetrenie, je treba si priniesť kompletnú dokumentáciu od praktického lekára                                                                             resp. výsledky odborných vyšetrení.

Špecializovaná ambulancia pre vyšetrovanie a diagnostiku neuropsychologických porúch pri rôznych neurologických ochoreniach, najmä u neurodegeneratívnych, extrapyramídových  a cerebrovaskulárnych ochoreniach. Do pôsobnosti tejto ambulancie patria aj určovanie úrovne a stupňa úbytku kognitívnych schopností pri neurologických ochoreniach, diagnostika porúch emotivity, osobnosti a správania. V spolupráci s neurológom odlišovanie organických a neorganických porúch. Realizácia tréningu kognitívnych funkcií prostredníctvom neuropsychologickej rehabilitácie. Vykonávanie bazálnej podpornej a racionálnej psychoterapie.

 

Ambulancia je umiestnená v Chirurgickom pavilóne na 6.poschodí (po 5. poschodie je možné využiť výťah – v prípade imobility pacienta je nutné túto skutočnosť nahlásiť pri objednávaní).

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »