Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Centrum pre liečbu sclerosis multiplex

Centrum pre liečbu sklerózu multiplex

 

MUDr. Slavomíra Kováčová, PhD.
vedúci lekár

 

MUDr. Marta Miklošková

MUDr. Natália Ivanová

 

Bc. Dominika Raticová

Mgr. Andrea Mališková
sestry

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo, č.d. 12 ( B 0.25)

(bočné vstupy do ambulancie č.d. 8 B 0.27, č.d. 9 B 0.23)

kontakt
037/6545 456

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

  Činnosť ambulancie:

 7:00 –   8:00          laboratórne odbery, objednávanie pacientov
8:00 – 10:00
          písanie receptov, vydávanie liekov, podávanie infúzií, edukácia pacientov  
10:00 – 14:00
          vyšetrovanie pacientov

 14:00 – 15:00          administratíva

  

Objednávanie:  telefonicky: 037/ 6545 456  (sestra Dominika Raticová, Blanka Pogranová ), písomne na adrese: Centrum liečby sclerosis multiplex, Neurologická klinika Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra alebo mailom: dominika.raticova@fnnitra.sk.

K prvému vyšetreniu pacient potrebuje odporúčanie od obvodného lekára alebo neurológa. Pacient si musí so sebou priniesť výsledky realizovaných vyšetrení, najmä MR (Magnetická rezonancia – nahratá na CD nosiči), výsledky likvoru, hospitalizačné správy a celú zdravotnú dokumentáciu.

Centrum (ambulancia) pre liečbu sclerosis multiplex (SM) sa zaoberá diagnostikou, liečbou, konziliárnou a nadregionálnou starostlivosťou o pacientov s demyelinizačnými ochoreniami centrálneho nervového systému (CNS), prevažne s ochorením SM. Cieľom je poskytovanie včasnej diagnostiky a liečby demyelinizačných ochorení už od štádia prvých klinických príznakov. Centrum v súčasnosti sleduje okolo 1000 pacientov s týmto závažným ochorením. Liečba v centre zahŕňa najmodernejšie imunomodulačné a imunosupresívne postupy, ktoré sú aplikované v súlade s platnými indikačnými obmedzeniami pre uvedenú liečbu.

Ambulancia využíva diagnostický a terapeutický komplement Neurologickej kliniky – elektrofyziologickú ambulanciu (evokované potenciálny, elektromyografia, liečba spasticity botulotoxínom ), ambulanciu neuropsychológa, logopéda a imunológa. Keďže sa jedná o ochorenie, ktoré si vyžaduje multidisciplinárny prístup z dôvodu rozmanitosti symptómov, spolupracujeme v rámci Fakultnej nemocnice Nitra aj s inými špecializovanými ambulanciami a klinikami (urológia, gynekológia, pneumológia, rehabilitácia, očná ambulancia ).

V spolupráci s rádiodiagnostickým pracoviskom Jessenius s.r.o. zabezpečujeme špičkové MR vyšetrenia vrátane modrených špecifických sekvencií najmä vo vzťahu k diferenciálnej diagnostike iných ochorení bielej hmoty mozgu. V centre prebieha aj niekoľko medzinárodných klinických štúdií sledujúcich účinnosť a bezpečnosť nových liečebných preparátov.

Ambulancia je umiestnená v novom liečebnom pavilónu na prízemí vpravo.

jazyk »