Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Uroonkologická ambulancia

MUDr. Michal Korček
lekár

Zdenka Lednická
sestra

kontakt
037/6545 211

Diagnostika, liečba a dispenzarizácia urologických onkologických pacientov.

Ordinačné hodiny:

Štvrtok
Piatok
8:00 – 14:15
8:00 – 14:00

č.dverí 136, prízemie, Gynekologicko-urologický pavilón

Ambulancia spadá pod Urologické oddelenie

jazyk »