Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Denný neurologický stacionár

Infúzny stacionár

MUDr. Tibor Göbö
vedúci lekár

 

Adriana Matyšáková Gubáňová
sestra

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo, č.d. 11 ( B0.12), (bočné dvere č. 4, B 0.5)

kontakt
037/6545 924

Ordinačné hodiny:   Pondelok – Piatok  6:00 – 12:45

  Činnosť ambulancie:

     6:00 –   6:30          laboratórne odbery, objednávanie pacientov, administratíva
6:30 – 12:15
          podávanie infúznej liečby
12:15 – 12:45
          obed, administratíva

Infúzny stacionár je zameraný na podávanie infúznej, prípadne injekčnej liečby. Pacienti sú objednávaní na konkrétnu hodinu.  Skúsená sestra aplikuje liečbu na indikáciu lekárov neurologickej kliniky. Jedná sa o celé spektrum liečby – analgetické infúzie, infúzie kortikoidov, vazoaktívne infúzie, liečba i.v. imunoglobulínom, vitamínová a nootropná liečba, v prípade potreby aj biologická liečba u sklerózy multiplex a iných autoimunitných neurologických ochorení. Pacienti sú počas liečby sledovaní sestrou. Stacionár úzko spolupracuje s ďalšími ambulanciami kliniky.

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne na prízemí vpravo.

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »