Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)

MUDr. Hana Bihanyová

lekári

kontakt
037/6545 461

Ambulancia  chronickej bolesti bola premiestnená z  Pavilónu chirurgických disciplín na pôvodné miesto,  prízemie Onkologického pavilónu. 

Ordinačné hodiny:

Utorok
Štvrtok
8:00 – 15:00
8:00 – 15:00
prízemie Onkologického pavilónu

Ambulancia spadá pod Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny

jazyk »