Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia

Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
vedúci lekár

MUDr. Monika Virágová

MUDr. Veronika Gašpareková

MUDr. Helena Urcikánová

lekári

Mgr. Miroslava Kvasnicová
sestra

Lokalizácia
Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo, č.d. 1 ( B0.17)

Kontakt
037/6545 357

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

 Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00           laboratórne odbery
8:00 – 10:00
           objednávanie pacientov
10:00 – 13:00
           vyšetrovanie pacientov13:00 – 13:30           obedná prestávka13:30 – 15:00           vyšetrovanie pacientov, administratíva

Objednávanie: telefonicky ráno 07:00 – 08:00. Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť kompletnú dokumentáciu od praktického lekára a z odborných vyšetrení.

Ambulancia funguje ako dispenzárna a konziliárna ambulancia pre neurovaskulárne ochorenia, najmä stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách (NCMP) – v rámci cerebrovaskulárneho centra v Nitre. Konkrétne sa jedná o rôzne podskupiny cievnych mozgových príhod (mozgový infarkt, intracerebrálna hemorágia, subarachnoidálna hemorágia, trombóza venóznych mozgových splavov a ďalšie), indikuje kontrolné pomocné vyšetrenia (CT, CT-AG mozgu, USG mozgových tepien a iné),  krvné testy (vyšetrenie trombofilných stavov, vyš. agregability trombocytov a iné). V prípade potreby lekár navrhuje hospitalizáciu pacienta, resp. indikuje endovaskulárnu či angiochirurgickú liečbu mozgových ciev. Úzko spolupracuje s neurosonologickou ambulanciou ako aj s ďalšími klinikami a oddeleniami FN Nitra ako je Rádiodiagnostické centrum Jessenius s.r.o., Kardiocentrum Nitra s.r.o. ako aj s inými cerebrovaskulárnymi centrami v SR, najmä s trnavským pracoviskom.

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne – prízemie vpravo.

jazyk »