Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Príjmová ambulancia pre dospelých

MUDr. Boris Čech
MUDr. Milan Janiga
lekár

Eva Palková
sestra

kontakt
037/6545 814

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

8:30 – 10:30
14:00 – 15:00
15:30 – 7:00

nepretržite

Ambulancia spadá pod Psychiatrickú kliniku

jazyk »