Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Hepatologická ambulancia

Hepatologická ambulancia

 

Expertíza, skúsenosti a tímová práca. Nové a inovatívne možnosti
diagnostiky, liečby, výskum, klinické štúdie.
– Vírusové hepatitídy (Centrum pre menežment a liečbu chronických vírusových
hepatitíd)
– Cholestatické a autoimunitné ochorenia pečene
– Cirhóza pečene
– Pred a post transplantačná starostlivosť
– Metabolické a genetické choroby pečene
– NAFLD – tuková metabolická choroba pečene
– ALD – alkoholová choroba pečene

– Tumory pečene
– Hepatocelulárny karcinóm, cholangiocelulárny karcinóm – primárne neo pečene
– Funkčná diagnostika, sonografia, elastografia

Usmernenie pre objednávanie pacientov lekármi ! ŽIADANKA TU !

 

MUDr. Marek Rác, PhD.

sa narodil 26. septembra 1974 v Nitre. Vysokoškolské štúdium medicíny absolvoval na lekárskej fakulte v Innsbrucku a Martine. Špecializačné štúdium absolvoval v odboroch medicíny – klinickej farmakológii a hepatológii. Pracuje ako klinický  farmakológ a hepatológ vo Fakulnej nemocnici Nitra. Aktuálne v pozícii primára internej kliniky. Venuje sa pacientom so širokým spektrom ochorení pečene. V centre vedeckého záujmu má metabolický syndróm, diabezitu s fókusom na pečeňovú manifestáciu, manažment pacientov s NAFLD a hepatocelulárnym karcinómom. Nemenej dôležitou oblasťou záujmu predstavuje menežment pacientov a liečba chronických vírusových hepatitíd. Centrálnu pozíciu zastáva starostlivosť a liečba pacientov pečeňovou cirhózou a jej komplikácií.

Absolvoval štúdijno-pracovné pobyty na viacerých zahraničných pracoviskách. Pod vedením profesora Patricka Marcellina na klinike hepatológie, Hôpital Beaujon, Clichy, Paríž.  V Hannoveri na klinike gastroenterológie, hepatológie a endokrinológie u profesora Michaela P. Mannsa a v hepatologickom centre Internej kliniky v Barcelone u profesora Rafaela Estebana.

Je členom viacerých domácich a zahraničných odborných spoločností, je členom gastroenterologickej spoločnosti, pracuje vo výbore spoločnosti klinickej farmakológie, je členom výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti a vedúcim pracovnej skupiny  pre NAFLD.

Je spoluautorom publikácie Diabezita – Diabetes a obezita: nerozlučné dvojičky a knihy Diéta pri ochoreniach pečene. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií v Slovenských a medzinárodných časopisoch.

Vybrané publikácie:

Fábryová, Holéczy, RÁC, Marek. Diabezita a nealkoholová tuková choroba pečene. Diabezita: diabetes a obezita – nerozlučné dvojičky. Brno: Facta Medica, 2019, , 246-259.

Lazarus J V, Ekstedt M, Marchesini G, Rac M, et al. A cross-sectional study of the public health response to non-alcoholic fatty liver disease in Europe. J Hepatol. 2020;72(1):14-24. doi:https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.08.027

Sylvia Drazilova, Martin Janicko, Marek Rac, Lubomir Skladany, et al., “Glucose Metabolism Changes in Patients with Chronic Hepatitis C Treated with Direct Acting Antivirals,” Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, vol. 2018, Article ID 6095097, 10 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/6095097.

JANÍČKO, Martin, Eduard VESELINY, Radoslav ORENČÁK, Pella Daniel, Rác Marek, Jarčuška Peter; HepaMeta Study Group. Redefining the alanine aminotransferase upper limit of normal improves the prediction of metabolic syndrome risk. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015 Apr;27(4):405-11. Lippincott Williams And Wilkins. doi: 10.1097/MEG.0000000000000297.

RÁC, Marek, Ľubomír SKLADANÝ, Adam SZULC, Zuzana MESÁROŠOVÁ a Mária SZÁNTOVÁ. Inactivity and fatty liver disease. Journal of Education Health and Sport. 2016, 6(13), 200-210.

Rác, Marek, Skladaný, Ľubomír. Súčasný pohľad na os NAFLD-NASH_HCC. Gastroenterol. Prax 2020; 19(3): 124 – 128.

RÁC, Marek a Ľubomír SKLADANÝ. Inaktivita a nealkoholová tuková choroba pečene. Interná medicína: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2020, 20(1), 30-33. ISSN 1335-8359.

RÁC, Marek. Kardiovaskulárne ochorenia pri nealkoholovej metabolickej tukovej chorobe pečene. Acta medicinae. Vnitrní lékařství. Brno: ERA Média, 2019, 8(12), 40-42 a 44. ISSN 1805-398X.

Rác, Marek, Skladaný, Ľubomír. Budúcnosť farmakologickej liečby nealkoholovej steatoheptitídy z pohľadu kľúčových patofyziologických mechanizmov. Vnitř Lék 2018; 64(7-8): 735-741.

RÁC, Marek a Ľubomír SKLADANÝ. Pragmatické využitie neinvazívnej diagnostiky nealkoholovej metabolickej tukovej choroby pečene a liečba NASH: Pragmatic use of non-invasive diagnostics of non-alcoholic metabolic fatty liver disease and NASH treatment. Súčasná klinická prax. Praha: Ambit Media, 2019, (2), 14-21. ISSN 1214-7036.

RÁC, Marek a Ľubomír SKLADANÝ. Inaktivita a nealkoholová tuková choroba pečene. Interná medicína: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2020, 20(1), 30-33. ISSN 1335-8359

RÁC, Marek, Peter BLAŠKO a Ľubomír SKLADANÝ. NAFLD ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení alebo kardiovaskulárne dôsledky NASH: NAFLD as a risk factor of cardiovascular diseases of Cardiovascular consequences of NASH. Interná medicína: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2018, 18(4), 191-194. ISSN 1335-8359.

RÁC, Marek a Ľubomír SKLADANÝ. Nealkoholová tuková choroba pečene a metabolický syndróm: Nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome. Forum diabetologicum. Brno: Facta Medica, 2018, 7(2), 109-116. ISSN 1805-3807.

RÁC, Marek, Tomáš KOLLER, Andrej KLEPANEC, Ivan VAŇO, Marian STREŠKO, Marián BAKOŠ, Peter JARČUŠKA a Ľubomír SKLADANÝ. Nealkoholová tuková choroba pečene a hepatocelulárny karcinóm: prehľad a analýza nitrianskeho súboru: Non-alcoholic fatty liver disease and hepatocellular carcinoma: overview and analysis of the Nitra cohort. Interná medicína. Hepatológia v internej medicíne: (2015-2018): recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2018, 18, 20-27. ISSN 1335-8359.

RÁC, Marek. Klinické a farmakoekonomické aspekty eradikácie hepatitídy C. Farmakoekonomika a lieková politika: oficiálny časopis Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku. Nové Mesto nad Váhom: TISING, 2017, 13(3-4), 34-37. ISSN 1336-7021.

RÁC, Marek, Mária SZÁNTOVÁ a Ľubomír SKLADANÝ. Alkoholová choroba pečene a liečba závislosti od alkoholu naltrexónom: Alcoholic liver disease and treatment of alcohol use disorder with naltrexone. Alkoholizmus a drogové závislosti: odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. Bratislava: Obzor, 2017, 52(4), 193-201. ISSN 0862-0350.

RÁC, Marek. Hepatocelulárny karcinóm v pečeni bez cirhózy: prehľad a analýza súboru. Trendy v hepatológii. Bratislava: Pharmedcons, 2017, 9(1), 12-13. ISSN 1337-9836.

RÁC, Marek, Mária SZÁNTOVÁ, Peter MINÁRIK a Ľubomír SKLADANÝ. Nealkoholová tuková choroba pečene a inaktivita: Non-alcoholic fatty liver disease and inactivity. Trendy v hepatológii. Bratislava: Pharmedcons, 2017, 9(2), 11-17. ISSN 1337-9836.

RÁC, Marek, Tomáš KOLLER, Andrej KLEPANEC, Ivan VAŇO, Marian STREŠKO, Marián BAKOŠ, Peter JARČUŠKA a Ľubomír SKLADANÝ. Nealkoholová tuková choroba pečene a hepatocelulárny karcinóm: prehľad a analýza nitrianskeho súboru: Non-alcoholic fatty liver disease and hepatocellular carcinoma: overview and analysis of the Nitra cohort. Interná medicína: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2017, 17(4), 167-174. ISSN 1335-8359.

RÁC, Marek, Tomáš KOLLER, Martin JANÍČKO, Ivan VAŇO, Marián BAKOŠ, Andrej KLEPANEC, Marian STREŠKO a Ľubomír SKLADANÝ. Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) a hepatocelulárny karcinóm (HCC): prvé výstupy z Nitrianskeho centra: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and hepatocellular carcinoma (HCC): the first outputs from the center in Nitra. Trendy v hepatológii. Bratislava: Pharmedcons, 2016, 8(3), 20-26. ISSN 1337-9836.

RÁC, Marek a Peter JARČUŠKA. Nová éra liečby hepatitídy C: New era in the treatment of hepatitis C. Interná medicína: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2015, 15(6), 253-258. ISSN 1335-8359.

KOLLER, Tomáš a Marek RÁC. Neinvazívne, semiinvazívne a invazívne diagnostické modality v diagnostike portálnej hypertenzie a cirhózy na Slovensku: Noninvasive, semi-invasive and invasive diagnostic modalities in diagnosing portal hypertension and cirrhosis in Slovakia. Gastroenterológia pre prax: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2015, 14(1), 18-22. ISSN 1336-1473.

RÁC, Marek, Tomáš KOLLER, Ľubomír SKLADANÝ, Martin JANÍČKO a Peter JARČUŠKA. Nový pohľad na liečbu albumínom pri cirhóze pečene: New insight on the albumin treatment in liver cirrhosis. Interná medicína: recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Bratislava: A-medi management, 2015, 15(5), 217-222. ISSN 1335-8359.

www.hepkalkulacka.sk

https://www.slovhep.sk

MUDr.Marek Rác, PhD.

hepatológ

  • 037/6545 492

Mária Fikselová

sestra

jazyk »