/* */
Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Glaukómová ambulancia

Glaukómová ambulancia

MUDr. Gabriela Pavlovičová
lekár

kontakt
037/6545 328

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s glaukómom.

Ordinačné hodiny:

Streda a Štvrtok
7:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:00
ordinácia, vyšetrovanie ambulantných pacientov
konzíliá pre lôžkové oddelenia, perimetria
dokumentácia

Ambulancia spadá pod Očnú kliniku

jazyk »