Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Glaukómová ambulancia

Glaukómová ambulancia

Glaukómová ambulancia: t.č. 037/6545 328 (1. poschodie)

Vedúci lekár: MUDr. Ďuríková

Ambulantní lekári: MUDr. Strešíková

Diferenciálna diagnostika glaukómoveho ochorenia a indikácia liečby, nastavenie pacienta na lokálnu liečbu, indikácia chirurgickej (TE, BI, extrakcia šošovky, extrakcia šošovky s core vitrektómiou, cyklokryokoagulácia) a laserovej liečby, dispenzarizácia pacientov s PGOU, PGUU, sekundárnym glaukómom.

Vyšetrenie akútnych pacientov s glaukómovým záchvatom, indikácia liečby resp. navrhnutá hospitalizácia.

Indikácia a realizácia laserovej iridotómie na laserovej ambulancii, SLT, cyklofotokoagulácie.

Špecializované vyšetrenia:

Gonioskopia: vyšetrenie komorového uhla (rohovkovodúhovková oblasť) pomocou kontaktnej šošovky naloženej na oko po znecitlivení oka kvapkami. Slúži na vyhodnotenie otvorenosti komorového uhla medzi dúhovkou a rohovkou a sledovanie chorobných zmien v oblasti trámčiny, ktorá slúži na odvádzanie vnútroočnej tekutiny.

OCT/Goniovisante vyšetrenie KU:  neinvazívne vyšetrenie anatomických štruktúr v oblasti komorového uhla v diferenciálnej diagnostike klasifikácie glaukómového ochorenia.

OCT PNO /RNFL (Posterior pole mapa ev analýza asymetrie)/vrstva gangliových buniek: neinvazívne vyšetrenie zrakového nervu, vrstvy nervových vlákien a vrstvy gangliových buniek na princípe nizkokoherenčnej interferometrie s vysokým rozlíšením zobrazených štruktúr. Slúži na sledovanie dynamiky zmien na zrakovom nerve, vyhodnocuje stav neuroretinálneho lemu (okraj terča) v 6 výsekoch vzhľadom na vek, porovnáva symetriu nálezu medzi očami.

Perimeter (glaukómový program, neurologický program): slúži na vyšetrenie rozsahu a zmien zorného poľa. Vyšetruje sa každé oko zvlášť, pacient vyšetrovaným okom pozerá rovno pred seba na značku v centre prístroja a súčasne sa mu objavujú v zornom poli farebné značky rôznej intenzity. Pacient vždy pri vzhliadnutí značky stlačí tlačidlo prístroja. Takto sa zistia aj malé výpadky a zmeny v zornom poli, ktoré sa volajú skotómy a svedčia pre poruchu zrakového nervu.

Nonkontaktná a aplanačná tonometria, VOT krivka: meranie vnútroočného tlaku s bezkontaktným tonometrom,  ktorý fúkne do oka vzduch a prístroj zmeria oploštenie rohovky, alebo kontaktným meracím prístrojom po znecitlivení oka. 12 – hodinové meranie kolísania vnútroočného tlaku ambulantne, alebo 24 – hodinové sledovanie formou hospitalizácie slúži k efektívnemu nastaveniu lokálnej liečby pacienta s glaukómovým ochorením.

Pachymetria: meranie hrúbky rohovky slúži na prepočet hodnoty vnútroočného tlaku, pretože hrubšia rohovka kladie väčší odpor meraciemu prístroju a dochádza tak k falošne pozitívnemu nálezu zvýšeného očného tlaku.

Operačné výkony:

  1. Laserové operácie

Zákroky vykonávame ambulantne v lokálnej kvapkovej anestézii, bolestivosť  zákroku je minimálna, Po laserovej operácii je pacient schopný vykonávať väčšinu denných aktivít už na druhý deň po zákroku. Operáciu je možné vykonať opakovane pre lepšiu kontrolu vnútroočného tlaku.

Laserová iridotomia (LI): do dúhovky sa urobí laserom malý drenážny otvor, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vnútroočnej tekutiny a tým zabraňuje vzniku glaukómoveho záchvatu s uzavretím komorového uhla dúhovkou.

Selektívna laserová trabekuloplastika (SLT):  laserovým lúčom sa otvárajú kanáliky trámčiny v oblasti komorového uhla deštrukciou pigmentových buniek. Je určený na liečbu glaukómu s otvoreným komorovým uhlom, pigmentového a pseudoexfoliatívneho glaukómu.

Cyklofotokoagulácia diódovým laserom: alternatíva k filtračným operáciám, laserová deštrukcia riasnatého telieska produkujúceho vnútroočnú tekutinu.

  1. Klasická chirurgia

Operácie oka sú spojené s niekoľko dňovou hospitalizáciou, vykonávajú sa v lokálnej injekčnej anestézii okolo oka alebo za okom.

Trabekulektómia: patrí medzi klasické chirurgické operácie oka, ktoré zvyšujú odtok vnútroočnej tekutiny z oka náhradnou cestou (otvorom v oblasti komorového uhla aj v kombinácii s drenážnym implantátom)

Cyklokryokoagulácia: operácia znižuje tvorbu vnútroočnej tekutiny  deštrukciou riasnatého telesa pomrazením.

Extrakcia šošovky: klasická operácia s implantáciou vnútroočnej šošovky uvoľňuje priestor za dúhovkou a otvára komorový uhol, čím sa zlepšuje odtok tekutiny a znižuje očný tlak. Môže byť spojená s tzv. core vitrektómiou, kedy sa spoza šošovky odseká časť sklovca.

Ambulantné hodiny:

Ut – Štv:          7:00 – 14:30 ambulantné vyšetrenia

Str:                  7:00 – 12:00 vyšetrenia objednaných pacientov

12:30 – 14:30 konziliárne vyšetrenia

Po, Pi:              7:00 – 14:30 perimetrické vyšetrenia

Telefonické objednávanie pacientov:  Ut – Štv  12:00 -14:30 037/6545 328

jazyk »