Fakultná nemocnica Nitra Kliniky Gynekologicko – pôrodnícka klinika

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

Klinika zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť podľa koncepcie odboru gynekológie a pôrodníctva. Poskytuje vysokošpecializované služby v rámci perinatálnej medicíny, prenatálnej genetickej diagnostiky a gynekologickej onkológie v spolupráci s ďalšími pracoviskami FN Nitra. Všetky služby poskytuje klinika pre pacientky z okresu Nitra, pacientky z iných regiónov Slovenska sú poukazované svojimi lekármi a uplatňuje sa aj slobodná voľba pracoviska.

V ambulantnej časti sa poskytuje základná aj špecializovaná gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť v ambulanciách: ultrazvukovej, onkogynekologickej, ambulancia prvého kontaktu, prenatálne genetické poradenstvo, ambulancie pre rizikovú a patologickú tehotnosť a všeobecnej gynekologickej ambulancii. Klinika je výučbovou základňou Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v štúdiu poslucháčov ošetrovateľstva, fyzioterapie, urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Špecializované odborné ambulancie

Ambulancia gynekologickej onkológie

Ordinačné hodiny:

Utorok7.30 – 14.00
Štvrtok7.30 – 14.00

MUDr. Marián Matejka

 • 037/6545 240

Ambulancia pre rizikovú graviditu

Ordinačné hodiny:

Pondelok, v stredu a v piatok   7.30-14.00

MUDr. Puzlíková Petra

 • 037 / 6545 365

Ambulancia gynekologického ultrazvuku

Ordinačné hodiny:

Pondelok až Piatok   9.00-14.30

MUDr. Martin Urban

 • 037 / 6545 446

Všeobecná gynekologická a príjmová ambulancia

Ordinačné hodiny:

Pondelok až Piatok   7.00-14.30

MUDr. Marián Matejka

 • 037 / 6545 339

Ambulancia prvého kontaktu

Ordinačné hodiny:

Streda až Piatok   7.30-14.00

MUDr. Martin Urban

 • 037 / 6545 240

Ambulancia ÚPS

Ordinačné hodiny:

Každý deň   15.00-7.00

 

Návštevné hodiny na klinike: 

Denne (vrátane víkendov) od 14.00 hod.-do 18.00 hod.

Službokonajúci lekár

 • 037 / 6545 303

MUDr. Erik Lajtman, PhD.

prednosta

 • 037/6545 203
MUDr. Marián Matejka

MUDr. Marián Matejka

primár

 • 037/6545 383

Mgr. Beáta Petrechová

vedúca sestra

 • 037/6545 219

Lekári kliniky:

 • Bereznaninová Lucia
 • Bondar Ivana
 • Debnár Tomáš
 • Dobročan Peter
 • Hanzelová Veronika
 • Horňáková Gabriela
 • Hreško Pavel
 • Kapusta Teodor
 • Korcová Zuzana
 • Kováčiková Lucia
 • Lukáč Viktória
 • Lavičková Anna
 • Máňová Andrea
 • Matúš Romana
 • Puzlíková Petra
 • Salihbegovičová Michaela Nicol
 • Škerlíková Barbora
 • Urban Martin

Kliniky

jazyk »