Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Farmakologická ambulancia

Farmakologická ambulancia

MUDr. Karin Mačalová

lekár

037/ 6545 254

MUDr. Marek Rác, PhD.

lekár

037/ 6545 492

Charakteristika a zameranie: klinická farmakológia je klinický medicínsky odbor, ktorý vytvára, využíva a vykonáva klinicko – farmakologickú expertízu s hlavným cieľom zabezpečiť realizáciu racionálnej, tj. bezpečnej, účinnej, a v neposlednom rade ekonomicky prospešnej farmakoterapie. Cieľom oddelenia je presadzovať metodicko-konzultačnú a kontrolnú činnosť odboru v oblasti presadzovania štátnej liekovej politiky, správnej klinickej praxe, racionálnej preskripcie liekov, a aj ďalších expertíznych úloh.

 

Súčasné zloženie pracovníkov, ich kvalifikácie:

MUDr. Marek Rác, PhD. internista, klinický farmakológ, hepatológ, certifikát z Klinického skúšania produktov a liekov

MUDr. Karin Máčalová – internista, klinický farmakológ, diabetológ

PharmDr. Mária Göböová, PhD. – atestácia z klinickej farmácie I a II, atestácia z lekárenstva a certifikát z Klinického skúšania produktov a liekov kl. 370,  maria.goboova@fnnitra.sk

PhDr. Monika Fábriková – zdravotná laborantka vo farmakokinetickom laboratóriu, kl.243;

jazyk »